Rune Hopen

Rune Hopen

Stilling: Adjunkt m/tilleggsutdanning

Utdanning: Grunnskolelærer for 5.-10. trinn ved Høgskolen i Bergen
Fordypning i Samfunnsfag, kunst og håndverk og kroppsøving
Tilleggsfag: Musikk og matematikk

Erfaring: Pedagog fra 2015

E-post: rune@bm-skole.no