Katrine Higraff

Katrine Higraff

Stilling: Pedagog

Utdanning: Grunnskolelærer for 5.-10. trinn ved Høgskolen i Bergen
Fordypning i matematikk, kunst & håndverk og engelsk

Erfaring:Pedagog fra 2014

Epost: katrine@bm-skole.no