Jorid Flisram Skare

Jorid Flisram Skare

Stilling: Lærer, SFO-leder

Utdanning: Førskolelærerutdanning, HiB
PAPS (pedagogisk arbeid på småskoletrinnet), HiB
Cand mag grad

Erfaring: Pedagogisk leder i barnehage, 6 år
Lærer i Bergen kommune
Sanseteater

E-post: jorid@bm-skole.no