Utviklingstrinnene

Barnet mellom 6 – 12  år

DEN INTELLEKTUELLE UTFORSKEREN

Fra 6-12 år er barnet i en rolig periode av utviklingen, til forskjell fra de som er yngre og eldre. Derfor gjelder det å utnytte denne perioden til læring og kunnskapsutvikling. Maria Montessori sammenlignet denne tiden i et barns liv med en åker der alt slags kunnskap kan sås. I denne perioden har barnet et indre behov, nesten som en dragning, mot å forstå sine omgivelser og den sammenhengen det lever i. Montessorilærerens oppgave i denne perioden, er å fortelle barnet mye, men ikke alt. Barnet inspireres eller stimuleres til å ta den positive utfordringen det er å søke kunnskap. Maria Montessori poengterte betydningen av å presentere barna for helheten, for at de skulle forstå sammenhenger og helheter. Historieundervisningen i montessoripedagogikken appellerer til barnets forestillings- og innlevelsesevner. Historiefaget integreres med andre fag, og muligheten for å øve opp evner til å skape indre bilder er gjennomgående i undervisningen. De store historiefortellingene om universets, livets og menneskets utvikling, gir barna mulighet til å skape egne bilder som hjelper dem til å tenke videre på de store spørsmålene i livet. Når de ulike tidslinjene, som følger fortellingene, presenteres for barnet får det mulighet til å bruke den kreative kraften som finnes i hjernen. Måler for læreren er å så frø, som vil stimulere barnet til å skape sine egne indre bilder av sammenhenger.

DEN MORALSKE UTFORSKEREN

I tillegg til at barnet utvikler sin intellektuelle evne, foregår den moralske utviklingen i alderen mellom 6-12 år. Barnet får en grunnleggende forståelse av hva som er riktig og galt, og hva som er rettferdig og urettferdig. Den sosiale bevissthet utvikles og fellesskapet får stor betydning for barnet. Erfaringene barnet gjør seg i fellesskapet skaper en gradvis sosial bevissthet. For eksempel erfarte vi på skolen at noen sykler ble stjålet og penger fra barnas sekker og lommer forsvant. Barna ble veldig opprørte, og brukte mye tid på å diskutere hvor umoralsk det er å ta fra andre. Alle barna følte seg rammet av tyvenes ugjerninger og kjente på den usikkerheten og utryggheten miljøet ble rammet av. Mistenksomhet ble også en av følgene. Det ble organisert klassemøter og skolemøter der man drøftet temaet stjeling. På bakgrunn av dette forsto barna hvor viktig det er å være forsiktig med andres ting og respektere andre eiendeler. Selv om det var en trist erfaring, kunne jeg som lærer se det positive i at barna fikk denne erfaringen. Barna fikk diskutere, dele erfaringer og trekke felles slutninger. Barna fikk også mulighet til å utvikle sin innlevelsesevne på en utviklende måte. Slik jeg oppfatter det er forestillingsevnen nært knyttet til empati og evnen til å leve seg inn i hvordan andre mennesker har det.

Barnet mellom 12 – 15 år

Alderen 12-15 år Maria Montessori utviklet aldri en helt ferdig metodikk for ungdomsskoletrinnet. Hun har skrevet noen tanker om ungdommers behov under ”Erdkinder” – modellen. Tanken innebar at ungdommer skulle flytte hjemmefra og fungere sammen i små grupper med andre jevnaldrende, på landsbygda. Der kunne de for eksempel drive en bondegård, et hotell eller en lignende forretning. Tanken bak dette er kanskje ikke at ungdommene skal drive bondegård eller hotell, men at de skal forstå hvordan samfunnet fungerer.

Menneskesynet til Maria Montessori ligger også til grunn for ungdomsskoletrinnet. Kort fortalt mente hun at alle har store iboende muligheter, er like mye verdt og utvikler sin identitet i samspill med andre mennesker. Derfor trenger også ungdommene et samfunn eller miljø hvor de kan utvikle sine iboende krefter og sin identitet. I dette samfunnet får de ta egne initiativ, utvikle selvstendige holdninger til kunnskap og derigjennom skape en sterk tro på egne evner.

Alderen mellom 12-15 år er mye mer ustabil enn forrige utviklingsperiode, og barna er derfor mindre mottakelig for teoretisk kunnskap. Elevene blir mer gruppeorienterte og opplever ofte sterke og motstridende følelser i forhold til selvstendighet, ansvarlighet og frigjøring. Når det gjelder den intellektuelle utviklingen, er det evnen til abstrakt og logisk tenkning som er fremtredende i denne alderen. Eleven begynner å resonnere, argumentere og kan finne teoretiske problemløsninger. Å skape et stimulerende miljø hvor man kan prøve ut sine tanker, ideer og holdninger i samtaler og diskusjoner, blir helt nødvendig for utviklingen. Samtidig vil de grunnleggende montessoriprinsippene som å ta ansvar for egen læring, arbeide selvstendig og samarbeide over aldersblandete grupper, være helt avgjørende.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s