Montessoripedagogikk

Montessoripedagogikken

Montessoripedagogikken representerer en helhetlig holdning til barnet og dets utvikling. Pedagogikken tar utgangspunkt i at alle barna går igjennom de samme utviklingsstadier, men i forskjellig tempo. Dette kalles for sensitive perioder. Hvert steg barnet tar, bygger på de ulike erfaringene barnet allerede har.

 

«Never help a child with a task at which he feels he can succeed.»