Styret

Bjørgvin Montessoriskole er organisert som en forening. Styret er skolens øverste organ og har ansvar for å påse at skolen drives i henhold til gjeldende lover og forskrifter, og at Montessoripedagogikken blir ivaretatt.

Styret er ansvarlig for driften overfor utdanningsdirektoratet og godkjenner regnskapet.

Skolens styre velges på årsmøtet i juni, hvor alle foreldre har en stemme pr barn ved skolen. Det er ikke mulig å delegere stemmen sin videre til andre.

Styret består i skoleåret 2017/2018 av følgende personer.

  • Berit Tesaker, styreleder
  • Randi Galtung Døsvig, styremedlem
  • Fungsai G Ottemöller, styremedlem
  • Heike Eichele, styremedlem
  • Vidar Remi Jensen, varamedlem
  • Astrid Størdal, skolens rektor
  • Astrid G Enger, de ansattes representant