Klassekontakter

Hvert trinn har sin klassekontakt. De er et bindeledd mellom skolen og foreldrene for det trinnet, og de bistår i organiseringen av arrangementene som klassen er ansvarlig for. Det betyr ikke at de er ansvarlig for å gjøre alt, men de har mulighet til å påvirke, og de delegerer og koordinerer.

Klassekontakter velges for ett år om gangen, men fjorårets klassekontakter kan gjerne melde seg igjen hvis de ønsker det. Alle oppfordres til å ta kontakt med FAU om de er interessert i å bli klassekontakt.

FAU kaller inn til et oppstartsmøte for klassekontaktene i oktober.

Klassekontakter for skoleåret 2018/2019 er:

Trinn Navn Forelder til Email
1 Mette Borgen mette.privat alfakrøll gmail.com
2 Anne-Irene Jensen anneirenesveen alfakrøll gmail.com
3
4
5 Katerina Kousoulaki Lina katerina.kousoulaki alfakrøll nofima.no
6 Birgitte Kahrs
Stefanie Erhard
Jesper
Jakob
bir-kah alfakrøll online.no
stefanie_erhard alfakrøll hotmail.com
7 Kristine Opheim Lindemann kopheim alfakrøll online.no
8
9
10