SFO-plan 2016-2017

Her kommer informasjon om dagene våre på SFO dette skoleåret. Barna får velge mellom musikk og kunst etter 01. september. Barnet kan velge forskjellig gruppe hver gang, ettersom hva de ønsker, men de må velge en av aktivitetene da lærerne er fordelt på disse gruppene.

I år har vi fått ny medarbeider på SFO, Rodrigo Cortez. Vi er glade for å ha ham med i teamet vårt på både SFO og skole.

Vi setter pris på at vi får beskjed om fravær. Om elevene skal hentes av andre må foresatte gi beskjed til SFO på telefon.

Elev og foresatte flytter navnebrikke når de går hjem og tar farvel med lærer.

Det er fint om det er et ekstra sett med skift til SFO da vi er mye ute.

UKEPLAN:

MANDAG

Frilek. Vi lager enkel ettermiddagsmat med barna.

TIRSDAG

Musikk eller kunst. Vi lager enkel ettermiddagsmat med barna.

ONSDAG

Kokkedag . Vi lager mat/baker og spiser etterpå.

TORSDAG

Fellesleker og sangleker. Vi lager enkel ettermiddagsmat med barna.

FREDAG

Utedag/turdag. Vi serverer frukt. Husk gode klær og drikke til tur.

 

Vi gleder oss til fine dager med barna deres J    

 

Vennlig hilsen Beathe og Rodrigo

SFO-leder og musikklærer: Beathe Kuchler – Email: beathe@bm-skole.no

SFO mobilnr : 97075518

Åpningstider SFO

Kjære SFO-foreldre/foresatte

Det har vært litt tilbakemeldinger på åpningstidene til SFO i ferieukene vi tilbyr. Vi har sett på situasjonen i håp om å imøtekomme ønsket om lengre åpningstid. Vi vil løse dette med at de ansatte flekser en halvtime hver morgen og ettermiddag, da overstiger de ikke 7,5 timers arbeidsdag som vi må forholde oss til. På denne måten vil SFO utvide åpningstiden fra klokken 08.00-16.00 i ferieukene. Ellers åpent som vanlig til 16.30.

Undertegnende har det montessoripedagogiske ansvaret for SFO på skolen da vi har et ønske om så liten overgang fra skole til SFO som mulig. Har dere spørsmål rundt organisering kan dere kontakte meg mens all informasjon om barna, fravær og lignende gir dere til Beathe som er SFO leder på skolen.

Dere får tilsendt plan fra Beathe om hvordan uken organiseres med ulike aktiviteter og praktisk informasjon i eget skriv. SFO personalet vil også presentere seg og informere om tilbudet på foreldremøte 14.09 klokken 19.00

Vennlig hilsen Karoline Leversen

Informasjon fra rektor ved skolestart

Kjære elever og foresatte!

Velkommen til nytt skoleår i Storetveitvegen 86, torsdag 18. august!

Vi ønsker spesielt velkommen til de nye elevene, men ser frem til å møte dere alle.

De ansatte vil jobbe de tre første dagene i uke 33, slik at vi er klar til å ta imot alle elevene på Bjørgvin Montessoriskole tordag 18. august.

Nedenfor finner dere informasjon om skolestart, foreldremøter, åpen dag, åpen time, planleggingsdager og ferier for skoleåret 2016/2017. Ta godt vare på denne informasjonen!

 

SKOLESTART

Vi starter første skoledag som vanlig med tilsyn kl 8 00 og undervisning fra kl 9 00. Tiden mellom kl 8 00 – 9 00 kaller vi tilsynstid, og er en time hvor elevene kan være sosial eller begynne å jobbe med selvstendig arbeid. Dette gjelder kun elevene fra 1.-7. trinn. Undervisningstiden begynner kl 9 00, men elevene må alltid komme i god tid før undervisningen, da vi starter presis. Skoledagen slutter kl 15 00.

Ungdomsskoleelevene starter 18. august, kl 8 30, og det blir vanlig skoledag til kl 15 00. Gymtimene vil dette skoleåret være på tirsdager til samme tid som i fjor. All informasjon angående lærere, fag, bøker og arbeidsmetoder vil bli gitt elevene de første dagene, og foreldrene på foreldremøte i september (se dato nedenfor)

1.klassingene og nye elever på ulike trinn

Vi ønsker spesielt velkommen til 1. klassingene og de nye elevene på de ulike trinnene.

Fremmøte for 1.klassingene er 8 45 på skoleplassen ved nedre inngang. For de nye elevene på de øvrige trinnene, blir det samme møtetid for dem som beskrevet ovenfor.

 

Lunsjen

Bjørgvin Montessoriskole har et tilbud om lunsj for alle elevgruppene. Vi fortsetter tilbudet for 1.- 4. klasse som i fjor, der de daglig får påsmurte skiver med assortert pålegg. I tillegg får de tilbud om frukt, grønt og drikke.

Elevene på mellomtrinnet og u-skolen lager sin egen lunsj og dette arbeidet går som vanlig på omgang mellom elevene.

 

Bruk av skoleinngang og bringing/henting til og fra skolen

Som i fjor er det viktig at alle elevene bruker ”rette” inngang til skolen, slik at vi ikke får uønskede og uoversiktlige situasjoner ved den østlige inngangen ved parkeringsplassen. Det er derfor nødvendig at alle elevene får informasjon om å bruke porten ved hovedveien i enden av støyskjermen. Hovedinngangen til skolen er i underetasjen mot Storetveittjernet.

Vi har tidligere anmodet foreldre og de eldste elevene (5.-10.trinn) om å gå, sykle eller ta buss/bybane til skolen for å minske trafikken i veien utenfor skolen. Om dere ønsker å bringe eller hente de eldste elevene til og fra skolen, må dere prøve å avtale et annet sted enn utenfor skolen, for eksempel på bussholdeplassen eller over veien ved Storetveitmarken. Det er gangbro over hovedveien, slik at elevene kan gå trygt til et eventuelt avtalt hentested.

Bruk av stien mellom trærne mot Fantoftvegen

Da vi tidligere har fått mange klager fra naboer angående bruk av stien mellom skolen og Fantoftvegen, er det fint om dere alle slutter å bruke denne stien. Fra skolens kontor og personalrom, observerer vi både barn og voksne som bruker denne snarveien jevnlig. Vi håper dette vil respekteres i det nye skolerået, da vi ønsker et så godt forhold til naboene som mulig.

 

Nyansatte

Det er to nye lærere som er ansatt fra august, Rune Hopen (5. – 7. trinn) og Rodrigo Cortez (spansk, 8.- 10. trinn, kunst & håndverk, 5.-8. trinn og SFO-assistent). Vi håper de vil trives hos oss og at de på sikt ønsker å etterutdanne seg innenfor montessoripedagogikken.

 

Gruppe 1

Gruppe 1 blir delt i to enheter også dette skoleåret, da det blir over 40 elever i den gruppen. Selv om elevene er inndelt i to grupper vil det være mulig å undervise på tvers av gruppene. Dette er noe lærerne vurderer fortløpende.

 

Foreldremøter:           

I år ønsker vi å dele foreldremøtene i tre, da vi kan gå mer spesifikt inn på de ulike alderstrinnene og deres spesielle behov.

Gruppe 3: tirsdag 13. september, kl. 18 00 – 19 30

Gruppe 2: tirsdag 13. september, kl. 19 30 – 21 00

Gruppe 1: onsdag14. september, kl. 19 00 – 20 30

 

Åpen dag:                 

Fredag 23. september vil skolen være åpen for alle interesserte, og                                    eventuelt nye søkere til skolen. Vi holder åpent mellom kl 15 00 -17 00.

 

Åpen time:                  

Åpen time er et tilbud til foreldre som ønsker å følge med på elevenes

arbeid og faglige utvikling. I denne timen, kl 15 00 – 16 00 kan elevene vise frem arbeidet sitt og ulike typer materiell de jobber med. Dette tilbudet er frivillig og kommer i tillegg til foreldresamtalene høst og vår.

Onsdag 28. september 2016

Mandag 31.oktober 2016

Tirsdag 29.november 2016

Onsdag 25. januar 2017

Tirsdag 21. februar 2017

Onsdag 29. mars 2017

Mandag 29. mai 2017

 

Planleggingsdager og elevfrie dager for skoleåret 2016/2017:

Mandag          12. september 2016

Fredag            11. november 2016

Fredag             3. februar 2017

Fredag            26. mai 2017

 

Ferier:

Høstferien         10.–16. oktober 2016

Juleferien          21. desember(halv dag for elevene)-1 . januar 2017

Vinterferie         27. febr. – 5. mars 2017

Påskeferie         10. april – 17.april 2017

  1. mai Offentlig fridag (mandag)
  2. mai Grunnlovsdagen (onsdag)
  3. Pinsedag 5. juni 2017 (mandag)

Sommerferie     23. juni 2017– siste skoledag (halv dag for elevene)

 

SFO:

Uken før 18. aug. er det SFO-tilbud fra kl 8 00- 15 30.

Fra 18. aug. er SFO åpen mellom kl 15 00 – 16 30 i ukedagene.

 

I tillegg er det SFO-tilbud i høstferien (uke 41), vinterferien (uke 9) og uke 26 i juni 2017,

fra kl 8 00 -16 30*. Beathe og Rodrigo vil ha ansvar for SFO-tilbudet i år.

(*Opprinnelig 1530, senere rettet til 1630).

 

Undertegnede ser frem til et godt samarbeid i året som kommer.

 

Med vennlig hilsen

Astrid Størdal

Rektor

Fra FAU: 17.mai, samt status dugnad

Tusen takk til 2.klasseforeldre som sørget for et strålende arrangement på 17.mai!! Alle så ut til å kose seg, maten var bra, og lekene var populære. FAU vil sørge for å kalle inn til et evalueringsmøte for å samle erfaringer fra årets arrangement, slik at dette kan bringes videre til neste års arrangementskomite.

Vi valgte i år å ta betalt på selve arrangementet, istedenfor i forkant, noe som stort sett så ut til å fungere greit. Men vi fikk tilbakemeldinger på at “kassen” ikke var så veldig synlig, så om noen ikke har fått betalt, er det mulig å gjøre det nå i etterkant, på kontonummer 3624.32.32044.

Status malingsdugnad: Vi fikk dessverre ikke malt så mye som vi hadde håpet på denne fine helgen som var, og kommende helg er det ikke mulig å male pga været. Vi håper på at det er flere som har mulighet til å avse noen timer til å male når været tilsier at det kan males. Tidspunkt får vi altså komme tilbake til.

Hilsen FAU

Innkalling til årsmøte 2016

Til alle foreldre med barn ved skolen,

Styret innkaller til årsmøte ved Bjørgvin Montessoriskole torsdag 2/6 kl.19.00 på skolen. Se vedlagt saksliste.

Bjørgvin Montessoriskole er organisert som en forening. Det er årsmøtet som velger skolens styre. Styret er skolens øverste organ og har ansvar for å påse at skolen drives i henhold til gjeldende lover og forskrifter, og at Montessoripedagogikken blir ivaretatt. Fordi styret er ansvarlig for driften og skolens høyeste organ så er sakslisten på årsmøtet ganske beskjedent. Det er valg av styret som er årsmøtets ansvar.

Skolens regnskap for 2015 blir presentert for årsmøtet men regnskapet skal ikke godkjennes av årsmøtet. Det er styret som er ansvarlig for driften overfor utdanningsdirektoratet og som derfor godkjenner regnskapet.  Velkommen til møte. Alle foreldre har en stemme pr barn ved skolen. Det er ikke mulig å delegere stemmen sin videre til andre.

For styret

Christian Mjelde

Styreleder

48187720

Årsmøte 2015 – innkalling