Informasjon fra rektor ved skolestart

Kjære elever og foresatte!

Velkommen til nytt skoleår i Storetveitvegen 86, torsdag 18. august!

Vi ønsker spesielt velkommen til de nye elevene, men ser frem til å møte dere alle.

De ansatte vil jobbe de tre første dagene i uke 33, slik at vi er klar til å ta imot alle elevene på Bjørgvin Montessoriskole tordag 18. august.

Nedenfor finner dere informasjon om skolestart, foreldremøter, åpen dag, åpen time, planleggingsdager og ferier for skoleåret 2016/2017. Ta godt vare på denne informasjonen!

 

SKOLESTART

Vi starter første skoledag som vanlig med tilsyn kl 8 00 og undervisning fra kl 9 00. Tiden mellom kl 8 00 – 9 00 kaller vi tilsynstid, og er en time hvor elevene kan være sosial eller begynne å jobbe med selvstendig arbeid. Dette gjelder kun elevene fra 1.-7. trinn. Undervisningstiden begynner kl 9 00, men elevene må alltid komme i god tid før undervisningen, da vi starter presis. Skoledagen slutter kl 15 00.

Ungdomsskoleelevene starter 18. august, kl 8 30, og det blir vanlig skoledag til kl 15 00. Gymtimene vil dette skoleåret være på tirsdager til samme tid som i fjor. All informasjon angående lærere, fag, bøker og arbeidsmetoder vil bli gitt elevene de første dagene, og foreldrene på foreldremøte i september (se dato nedenfor)

1.klassingene og nye elever på ulike trinn

Vi ønsker spesielt velkommen til 1. klassingene og de nye elevene på de ulike trinnene.

Fremmøte for 1.klassingene er 8 45 på skoleplassen ved nedre inngang. For de nye elevene på de øvrige trinnene, blir det samme møtetid for dem som beskrevet ovenfor.

 

Lunsjen

Bjørgvin Montessoriskole har et tilbud om lunsj for alle elevgruppene. Vi fortsetter tilbudet for 1.- 4. klasse som i fjor, der de daglig får påsmurte skiver med assortert pålegg. I tillegg får de tilbud om frukt, grønt og drikke.

Elevene på mellomtrinnet og u-skolen lager sin egen lunsj og dette arbeidet går som vanlig på omgang mellom elevene.

 

Bruk av skoleinngang og bringing/henting til og fra skolen

Som i fjor er det viktig at alle elevene bruker ”rette” inngang til skolen, slik at vi ikke får uønskede og uoversiktlige situasjoner ved den østlige inngangen ved parkeringsplassen. Det er derfor nødvendig at alle elevene får informasjon om å bruke porten ved hovedveien i enden av støyskjermen. Hovedinngangen til skolen er i underetasjen mot Storetveittjernet.

Vi har tidligere anmodet foreldre og de eldste elevene (5.-10.trinn) om å gå, sykle eller ta buss/bybane til skolen for å minske trafikken i veien utenfor skolen. Om dere ønsker å bringe eller hente de eldste elevene til og fra skolen, må dere prøve å avtale et annet sted enn utenfor skolen, for eksempel på bussholdeplassen eller over veien ved Storetveitmarken. Det er gangbro over hovedveien, slik at elevene kan gå trygt til et eventuelt avtalt hentested.

Bruk av stien mellom trærne mot Fantoftvegen

Da vi tidligere har fått mange klager fra naboer angående bruk av stien mellom skolen og Fantoftvegen, er det fint om dere alle slutter å bruke denne stien. Fra skolens kontor og personalrom, observerer vi både barn og voksne som bruker denne snarveien jevnlig. Vi håper dette vil respekteres i det nye skolerået, da vi ønsker et så godt forhold til naboene som mulig.

 

Nyansatte

Det er to nye lærere som er ansatt fra august, Rune Hopen (5. – 7. trinn) og Rodrigo Cortez (spansk, 8.- 10. trinn, kunst & håndverk, 5.-8. trinn og SFO-assistent). Vi håper de vil trives hos oss og at de på sikt ønsker å etterutdanne seg innenfor montessoripedagogikken.

 

Gruppe 1

Gruppe 1 blir delt i to enheter også dette skoleåret, da det blir over 40 elever i den gruppen. Selv om elevene er inndelt i to grupper vil det være mulig å undervise på tvers av gruppene. Dette er noe lærerne vurderer fortløpende.

 

Foreldremøter:           

I år ønsker vi å dele foreldremøtene i tre, da vi kan gå mer spesifikt inn på de ulike alderstrinnene og deres spesielle behov.

Gruppe 3: tirsdag 13. september, kl. 18 00 – 19 30

Gruppe 2: tirsdag 13. september, kl. 19 30 – 21 00

Gruppe 1: onsdag14. september, kl. 19 00 – 20 30

 

Åpen dag:                 

Fredag 23. september vil skolen være åpen for alle interesserte, og                                    eventuelt nye søkere til skolen. Vi holder åpent mellom kl 15 00 -17 00.

 

Åpen time:                  

Åpen time er et tilbud til foreldre som ønsker å følge med på elevenes

arbeid og faglige utvikling. I denne timen, kl 15 00 – 16 00 kan elevene vise frem arbeidet sitt og ulike typer materiell de jobber med. Dette tilbudet er frivillig og kommer i tillegg til foreldresamtalene høst og vår.

Onsdag 28. september 2016

Mandag 31.oktober 2016

Tirsdag 29.november 2016

Onsdag 25. januar 2017

Tirsdag 21. februar 2017

Onsdag 29. mars 2017

Mandag 29. mai 2017

 

Planleggingsdager og elevfrie dager for skoleåret 2016/2017:

Mandag          12. september 2016

Fredag            11. november 2016

Fredag             3. februar 2017

Fredag            26. mai 2017

 

Ferier:

Høstferien         10.–16. oktober 2016

Juleferien          21. desember(halv dag for elevene)-1 . januar 2017

Vinterferie         27. febr. – 5. mars 2017

Påskeferie         10. april – 17.april 2017

  1. mai Offentlig fridag (mandag)
  2. mai Grunnlovsdagen (onsdag)
  3. Pinsedag 5. juni 2017 (mandag)

Sommerferie     23. juni 2017– siste skoledag (halv dag for elevene)

 

SFO:

Uken før 18. aug. er det SFO-tilbud fra kl 8 00- 15 30.

Fra 18. aug. er SFO åpen mellom kl 15 00 – 16 30 i ukedagene.

 

I tillegg er det SFO-tilbud i høstferien (uke 41), vinterferien (uke 9) og uke 26 i juni 2017,

fra kl 8 00 -16 30*. Beathe og Rodrigo vil ha ansvar for SFO-tilbudet i år.

(*Opprinnelig 1530, senere rettet til 1630).

 

Undertegnede ser frem til et godt samarbeid i året som kommer.

 

Med vennlig hilsen

Astrid Størdal

Rektor