Innkalling til årsmøte 2016

Til alle foreldre med barn ved skolen,

Styret innkaller til årsmøte ved Bjørgvin Montessoriskole torsdag 2/6 kl.19.00 på skolen. Se vedlagt saksliste.

Bjørgvin Montessoriskole er organisert som en forening. Det er årsmøtet som velger skolens styre. Styret er skolens øverste organ og har ansvar for å påse at skolen drives i henhold til gjeldende lover og forskrifter, og at Montessoripedagogikken blir ivaretatt. Fordi styret er ansvarlig for driften og skolens høyeste organ så er sakslisten på årsmøtet ganske beskjedent. Det er valg av styret som er årsmøtets ansvar.

Skolens regnskap for 2015 blir presentert for årsmøtet men regnskapet skal ikke godkjennes av årsmøtet. Det er styret som er ansvarlig for driften overfor utdanningsdirektoratet og som derfor godkjenner regnskapet.  Velkommen til møte. Alle foreldre har en stemme pr barn ved skolen. Det er ikke mulig å delegere stemmen sin videre til andre.

For styret

Christian Mjelde

Styreleder

48187720

Årsmøte 2015 – innkalling